Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / IV Wydział Ksiąg Wieczystych /

Treść strony

IV Wydział Ksiąg Wieczystych


Lokalizacja

ul.Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Przewodniczący wydziału

SSR Krzysztof Rogalewicz
pokój nr 31
tel. 56 682 35 31

Sekretariat

Kierownik Sekretariatu - Ewa Kruczyńska-Reklin
pokój nr 32
tel. (56) 682 35 35

email: ksiegi@golubdobrzyn.sr.gov.pl

Przyjmowanie interesantów

pokój nr 33

tel. (56) 682 35 32,  (56) 682 35 33

fax (56) 682 35 64

poniedziałek: 7:15 - 18:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

Właściwość miejscowa

Miasta: Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie oraz gminy: Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Radomin, Zbójno.

Właściwość rzeczowa

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu.
I.Wnioski o wpis prawa własności na podstawie:
1.Umowy:
- sprzedaży,
- zamiany,
- darowizny,
- zniesienia współwłasności,
- działu spadku.
2. Orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych:
- postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
- postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
- wyrok w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
3.Decyzji administracyjnych:
- o wywłaszczeniu,
- o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.
II.Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:
- umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
- decyzji administracyjnej,
- umowy sprzedaży użytkowania wieczystego.
III.Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:
- służebności,
- użytkowania,
- hipoteki,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
IV.Wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
V.Wnioski o ujawnienie:
- prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu,
- roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
- roszczenia wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez właścicieli lub wieczystych użytkowników,
- roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności


 

Informacje praktyczne dotyczące Ksiąg Wieczystych


Pod podanym adresem znajdują się informacje praktyczne dotyczące

Systemu Informatycznego Nowej Księgi Wieczytstej

(opłaty, formularze wniosków, ekw)

Adres strony: 

http://www.bip.golubdobrzyn.sr.gov.pl/52,nowa-ksiega-wieczysta.html

 


 

Informacje Sądu Okręgowego

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:05

Kontakt

Informacja z SR Golub Dobrzyń

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

  ul. Kościelna 23/25
  87-400 Golub-Dobrzyń

  NIP: 503-00-78-328
  REGON: 000571493-00054
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe

  Tel. (56) 682 35 00
  Fax: (56) 683 52 77
  e-mail: sr@golubdobrzyn.sr.gov.pl

 • Godziny urzędowania sądu:

  poniedziałek: 7:15 - 18:00

  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

 • Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  w każdy wtorek:  

  9:00 - 15:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony