Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / III Wydział Rodzinny i Nieletnich /

Treść strony

III Wydział Rodzinny i Nieletnich


Lokalizacja

ul.Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Przewodniczący wydziału

SSR Miłosz Rusiecki
pokój nr 29
tel. (56) 682 35 29

 

Sekretariat

Kierownik sekretariatu - Aleksandra Ziółkowska

pokój nr 5
tel. (56) 682 35 04

email: rodzinny@golubdobrzyn.sr.gov.pl

 

Przyjmowanie interesantów:

pokój nr 5

tel. (56) 682 35 05

fax (56) 682 35 63

 

poniedziałek: 7:15 - 18:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

 

Właściwość miejscowa

Miasta Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie oraz gminy: Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Radomin, Zbójno.

 

Właściowść rzeczowa

 1. W postępowaniu procesowym:
- alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
- ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
- zaprzeczenie ojcostwa,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami


2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
- przyspobienia,
- pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
- zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
- przywrócenie władzy rodzicielskiej,
- ustanowienie opieki nad małoletnim,
- ustanowienie kuratora dla małoletniego,
- wydanie dziecka,
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
- zezwolenie na wydanie paszportu dla małoletniego,
- rozstrzgnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
- umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
- ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
- ustalenie kontaktów z małoletnim,
- umieszczenie małoletniego w szpitalu psychiatrycznym bez zgody


3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
- zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
- ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- nakazanie wypłacenie wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
- ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu               
psychiatrycznym bez zgody,
- sprawy zabezpieczenia alimentów,
- nadanie klauzuli wykonalności


4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:
- o demoralizację,
- o czyny karalne.

Informacje Sądu Okręgowego

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:05

Kontakt

Informacja z SR Golub Dobrzyń

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

  ul. Kościelna 23/25
  87-400 Golub-Dobrzyń

  NIP: 503-00-78-328
  REGON: 000571493-00054
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe

  Tel. (56) 682 35 00
  Fax: (56) 683 52 77
  e-mail: sr@golubdobrzyn.sr.gov.pl

 • Godziny urzędowania sądu:

  poniedziałek: 7:15 - 18:00

  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

 • Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  w każdy wtorek:  

  9:00 - 15:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony