Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje dodatkowe / Darmowa pomoc prawna /

Treść strony

Darmowa pomoc prawna


Od  1 stycznia 2016r. w powiecie golubsko-dobrzyńskim można korzystać bezpłatnej pomocy prawnej.

Bezpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych, z którymi gmina podpisała już umowę. Pomoc prawna jest także świadczona przez organizacje pozarządowe.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do:

 • osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - m.in z powodu niepełnosprawności czy przemocy w rodzinie,
 • osób, które ukończyły 65 lat,
 • osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny - tj. rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu,
 • kombatantów,
 • weteranów,
 • zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiet w ciąży.

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo rodzinnego,
 • prawo podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

 • spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim:

1. W budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu–Dobrzyniu
ul. Plac 1000-lecia 25;87-400 Golub-Dobrzyń

(wejście od strony bankomatu)

Czynny:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni

2. W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim
ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Czynny:
poniedziałek - godz. 8.00 -12.00
wtorek - godz. 8.00 -12.00
środa - godz. 15.00-19.00
czwartek - godz. 08.00-12.00
piątek - godz. 15.00-19.00.

Prowadzony przez  Stowarzyszenie  Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

 

Więcej informacji można uzyskać na:

stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 • opublikował: Administrator strony
  data publikacji: 2017-05-19 18:14
 • zmodyfikował: Administrator strony
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-19 18:17

Informacje Sądu Okręgowego

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:05

Kontakt

Informacja z SR Golub Dobrzyń

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

  ul. Kościelna 23/25
  87-400 Golub-Dobrzyń

  NIP: 503-00-78-328
  REGON: 000571493-00054
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe

  Tel. (56) 682 35 00
  Fax: (56) 683 52 77
  e-mail: sr@golubdobrzyn.sr.gov.pl

 • Godziny urzędowania sądu:

  poniedziałek: 7:15 - 18:00

  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

 • Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  w każdy wtorek:  

  9:00 - 15:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony