Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności / Informacje ogólne /

Treść strony

Informacje ogólne

Sąd Rejonowy

ul. Kościelna 23/25

87-400 Golub-Dobrzyń

 


Centrala (56) 682 35 00

Fax  (56) 683 52 77
 
 

 

Informacja w sprawie Obsługi Wydziału Ksiąg Wieczystych

Z uwagi na zaplanowane prace wdrożeniowe w Systemie Obsługi Wydziału Ksiąg Wieczystych w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) nastąpi przerwa w pracy systemu.

 • opublikował: Administrator strony
  data publikacji: 2018-03-20 13:39
 • zmodyfikował: Administrator strony
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 13:39

OPŁATY SĄDOWE - informacja z dnia 31.05.2017r.


OPŁATY  SĄDOWE - KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż:

1) opłaty sądowe (wpisy sądowe, grzywny, koszty), zaliczki sądowe (wpłaty wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy, opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze spadkowym) oraz wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej   można dokonywać, bez dodatkowych opłat, w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. - www.poczta-polska.pl (z wyłączeniem placówek oznaczonych jako Agencje Pocztowe), w tym:

w Urzędzie Pocztowym Golub-Dobrzyń 1

Rynek 26

87-400 Golub-Dobrzyń

w dniach i godzinach otwarcia kas placówek pocztowych;

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej.

W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty,
na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:

 • imię i nazwisko /nazwa firmy/,
 • adres,
 • sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,
 • rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

Wzór wypełnionego dowodu wpłaty gotówkowej TUTAJ.

2. znaki opłaty sądowej  będzie można nabyć w pokoju nr 40, I piętro w godzinach od 7.15 do 15.15 ;

3. w siedzibie Sądu udostępnione zostanie urządzenie: Samoobsługowy Terminal Płatniczy, za pośrednictwem którego będzie można dokonywać opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty), bez dodatkowych kosztów, przy użyciu kart płatniczych.

Rozwiązania opisane w pkt. 1 nie dotyczą:
- depozytów sądowych – wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia.
W tym przypadku wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowany rachunek bankowy.

Rozwiązania opisane w pkt. 2-3 nie dotyczą:
- zaliczek sądowych - wpłat wnoszonych przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy, opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze spadkowym;
- wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;
- depozytów sądowych – wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia.

W tych przypadkach wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowane rachunki bankowe.


LISTA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD DNIA 1.07.2015r. 

DLA SĄDU REJONOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca 2015r. Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu jako sądu funkcjonalnego w obszarze Sądu Okręgowego w Toruniu  podajemy numery kont obowiązujące od dnia 1 lipca 2015r.   dla Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

Konto dochodów budżetowych (wpłaty: wpisy, opłaty sądowe, koszty, grzywny)

Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz

I   Wydział Cywilny            
06 1010 0055 2843 0050 5800 0001

II  Wydział Karny            
76 1010 0055 2843 0050 5800 0002

III  Wydział Rodzinny i Nieletnich     
49 1010 0055 2843 0050 5800 0003

IV  Wydział Ksiąg Wieczystych        
22 1010 0055 2843 0050 5800 0004

Uwaga:
W przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej obowiązuje poniższy numer konta dochodów budżetowych:

33 1010 0055 2843 0050 5800 0000     


Konto sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, wadia)

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

06 1130 1017 0021 1000 3290 0004     PLN

60 1130 1017 0021 1000 3290 0002     EUR

76 1130 1017 0021 1000 3290 0005     USD

87 1130 1017 0021 1000 3290 0001     CHF

33 1130 1017 0021 1000 3290 0003     GBP


Konto sum na zlecenie (wpłaty: zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy)

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

47 1130 1075 0002 6118 1720 0003


Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

90 1130 1075 0002 6118 1720 0005


 • autor informacji: Oddział Administracyjno-Finansowy
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Administrator strony
  data publikacji: 2016-04-20 13:47
 • zmodyfikował: Administrator strony
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-02 15:54

Informacja


Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że rachunki i faktury dot. postępowania sądowego winny być wystawiane na

Sąd Okręgowy w Toruniu

ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
NIP: 956-10-33-616

z dopiskiem: dot. Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Redakcja BIP
  data publikacji: 2015-07-21 12:18
 • zmodyfikował: Administrator strony
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-20 13:33

Informacje Sądu Okręgowego

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:05

Kontakt

Informacja z SR Golub Dobrzyń

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

  ul. Kościelna 23/25
  87-400 Golub-Dobrzyń

  NIP: 503-00-78-328
  REGON: 000571493-00054
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe

  Tel. (56) 682 35 00
  Fax: (56) 683 52 77
  e-mail: sr@golubdobrzyn.sr.gov.pl

 • Godziny urzędowania sądu:

  poniedziałek: 7:15 - 18:00

  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

 • Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  w każdy wtorek:  

  9:00 - 15:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony